Klient może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje Klientowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”). Zwrot zakupionego produktu odbywa się na koszt klienta.

Możliwość zwrotu nie dotyczy produktów „nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” zgodnie z ustawą Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. 38 pkt 3. Dotyczy to produktów, w przypadku których produkt został wyprodukowany według wybranej przez Konsumenta specyfikacji np. wymiar, kolor, grubość, wersja językowa.
Sklep nie zwraca Klientowi środków zapłaconych za transport towaru do Klienta. Wskazane w punkcie 4.1 prawo do zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.
Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi płatności
Sprzedawca może uznać odstąpienie od umowy za nieskuteczne jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia nadużycia ze strony Kupującego (wielokrotne odstąpienie, kupowanie kilkukrotne). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu.

.

ADRES DO ZWROTÓW/WYMIANY

Złote Mapy
ul. Katowicka 39C/4
45-061 Opole