KIM JESTEŚMY?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Invent Grzegorz Marynowicz z siedzibą w Głubczycach na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 24/1

JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu poprawnego funkcjonowania naszej działalności. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, odpowiadanie na zapytania za pomocą formularza kontaktowego oraz w celach pozyskiwania kontaktów od osób zainteresowanych naszą działalnością.

JAKIE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby strony internetowej, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia) oraz ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia)
• prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
• prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia